ბლოგიGoogle კარდინალურად ცვლის ძებნის კონცეფციას
24-02-2015 01:39 / ბლოგი / 682

Google კარდინალურად ცვლის ძებნის კონცეფციას

საავტორო დარღვევის გამო მხოლოდ გასულ წელს, Google უკვე ამოიღო 222 მილიონი ბმული ძიების შედეგებიდან. Google უკვე დიდი ხანია ებრძვის მეკობრეობას, ამჯერად კორპორაციამ  გადაწყვიტა მიიღოს უფრო სერიოზული ზომები.

საავტორო დარღვევის გამო მხოლოდ გასულ წელს, Google უკვე ამოიღო 222 მილიონი ბმული ძიების შედეგებიდან. Google უკვე დიდი ხანია ებრძვის მეკობრეობას, ამჯერად კორპორაციამ  გადაწყვიტა მიიღოს უფრო სერიოზული ზომები.

ჯერჯერობით საძიებო შედეგებიდან საეჭვო საიტების მთლიანად ამოღებას Google არ გეგმავს, მაგრამ საიტები რომლებმაც დაარღვიეს საავტორო უფლებები გადაინაცვლებენ საძიებო შედეგების ბოლოში.ხოლო საწყის პოზიციებს დაიკავებს  ის ვებ-გვერდები რომლებზეც განთავსებულია ლეგალული კონტენტი .

მსგავსი ბლოკები განთავსებული იქნება ან გვერდით ან ზემოთ სხვადასხვა გამოყოფილ ადგილზე.